اکسید آلومینیوم ناب زیست

اکسید آلومینیوم

Favinks recommends these links: Sponsoredاکسید آلومینیوم کلسینه:
زمانی که هیدروکسید آلومینیوم در دمای بالا حرارت داده می شود، آلومینا تشکیل می شود. از اکسید آلومینیوم کلسینه در محصولات سرامیکی و صنعت هایی که نیاز به ماده دارای دمای ذوب بالا دارند، استفاده می شود.

اکسید آلومینیوم فعال:
اکسید آلومینیوم فعال به ماده ای گفته می شود که سایز کریستال های آن کوچک است و خالصی بالایی دارد. این نوع از آلومینا فعالیت شیمیایی بالایی دارد و برای تولید کاتالیزورها بسیار مناسب است.

از این نوع اکسید آلومینیوم در فرآیندهایی استفاده می شود که به استحکام و مقاومت بالا نیاز دارند. همچنین در تولید بدنه هایی مقاوم به دمای بالا و مقاوم به واکنش های شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

اکسید آلومینیوم تبولار:
با رسوب دادن آلومینای کلسینه شده، ماده ای به دست می آید که به آن اکسید آلومینیوم تبولار گفته می شود. تخلخل این نوع از آلومینا پایین است و از نظر شیمیایی پایداری بالایی دارد. برای ساخت کامپوزیت ها و بدنه های محکم و دارای استحکام از این نوع استفاده می شود.

اکسید آلومینیوم ذوبی:
برای تولید مواد ساینده و دیرگداز از اکسید آلومینیوم ذوبی استفاده می شود. این نوع از آلومینا تخلخل پایینی دارد و دارای چگالی بالایی می باشد. این ماده همچنین نفوذ پذیری پایینی دارد.

اکسید آلومینیوم متخلخل:
اکسید آلومینیوم متخلخل تخلخل بالایی دارد و بسیار سبک است و عایق می باشد. از این نوع از آلومینا در ساخت بدنه های عایق استفاده می شود.

https://naabzist.net/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85

78 views · 1 click
Loading other posts...
No post shared from اکسید آلومینیوم
Likes on post
Delete

Are you sure to delete this post?

All comments and interactions will be deleted permanently.